Өнөөдөр MN мэдээллийн төвд болох үйл явдал

2015 оны 02 сарын 09

11.00 “Боловсролын үнэл- гээний төв”-өөс Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэлж байгаатай холбогдуулан мэдээлэл хийнэ.