Өнөөдрийн валютын ханш 2015.01.13

2015 оны 01 сарын 13

өнөөдрийн валютын ханш монгол банк болон бусад банкны ханш

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк