Мал тооллогын дүнгээр Архангай аймаг тэргүүлжээ

2015 оны 01 сарын 02

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2014 оны жилийн эцэст манай улсын мал сүргийн нийт дүн 51.9 сая толгойд хүрч, 2013 оныхоос 15.1 хувь буюу 6.8 саяар өссөн байна. 

Урьдчилсан дүнгээр:  адуун сүргийн тоо толгой 2.9 сая, үхэр 3.4 сая, тэмээ 349.3 мянга, хонь 23.2 сая, ямаа 22.0 саяд хүрчээ.  2013 оныхоос адуу 375.9 мянга, үхэр 503.3 мянга, тэмээ 27.8 мянга, хонь 3.1 сая, ямаа 2.8 сая толгойгоор өсчээ.  Хамгийн олон малтай аймгаар 4 сая 292 мянга 768 мал тоолуулсан Архангай тэргүүллээ.  Харин хамгийн олон мал тоолуулсан сумаар 420 мянга 445 толгой малтайгаар Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум тодорчээ.