Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.26

2014 оны 12 сарын 26

өнөөдрийн валютын ханш Монгол банк болон бусад банкны ханшийн мэдээ

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк