Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.25

2014 оны 12 сарын 25

Өнөөдрийн валютын ханшийн мэдээ монгол банк болон бусад банк

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк