Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.24

2014 оны 12 сарын 24

өнөөдрийн валютын ханш монгол банк болон бусад банктай харьцуулбал

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк