Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.23

2014 оны 12 сарын 23

өнөөдрийн валютын ханш монгол банк болон бусад банкны ханш

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк

Капитал банк

Хас банк

Ариг банк