Өнөөдөр MN мэдээллийн төвд болох үйл явдал

2014 оны 12 сарын 10

11.00 цагт Залуучуудын үе тэнгийн боловсрол үндэсний сүлжээ, Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгээс “Залуучуудын эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжье” 10 хоногийн аян зохион байгуулах талаараа мэдээлэл хийнэ.