Өнөөдрийн валютын ханш 2014.11.03

2014 оны 12 сарын 03

Өнөөдрийн валютын хашийн мэдээ монгол банк болон бусад банкны ханшийг сонирхуулья

Монгол банк

ХХБ

ХААН

Хас

Капитал банк

Ариг банк