Өнөөдрийн валютын ханш 2014.12.02

2014 оны 12 сарын 02

Монгол банк

ХААН банк

Хас банк

Капитал банк

Ариг банк