Өнөөдрийн валютын ханш 2014.11.20

2014 оны 11 сарын 20

 Өнөөдрийн валютын ханшийг Монгол банк болон бусад банкны ханшийг танилцуулъя

Монгол банк

ХААН банк

ХХБанк

Хас банк

Капитал банк

Ариг банк