Өнөөдрийн валютын ханш 2014.11.13

2014 оны 11 сарын 13

 Өнөөдрийн валютын ханшийг танилцуулж байна

ХААН банк

ХХБбанк

Төрийн банк

Капитал банк

Хас банк