ӨНӨӨДӨР MN МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВД

2014 оны 11 сарын 03

11.00 цагт Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн институт, Татварын мэргэшсэн зөвл өхийн нийгэмлэгээс “Шинэ үеийн нягтлан бодогчид 2014” онлайн тэмцээний нээлтэд зориулж мэдээлэл хийнэ.