ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИД СУРГАГЧ БАГШ БОЛЖ БАЙНА

2014 оны 12 сарын 02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Олон улсын Эрх зүйн хөгжлийн байгууллага хамтран Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг боловсронгуй болгох, чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг хоёр жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төслийн үндсэн зорилго нь шүүхийн шийдвэрийг цаг тухайд нь, мэргэжлийн өндөр түвшинд, үр дүнтэйгээр гүйцэтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, шүүх эрх мэдлийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад итгэх олон нийт болон хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг бий болгоход чиглэж байгаа юм. Төслийн нэгдүгээр шатны хүрээнд Сургагч багш бэлтгэх сургалт Монголын Банкуудын Холбооны сургалтын танхимд энэ  сарын 1-7-нд зохион байгуулагдаж байна. Уг сургалтад 12 шийдвэр гүйцэтгэгч хамрагдаж байгаа бөгөөд олон улсын багш, мэргэжилтнүүдээр багшлах арга зүй, “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалын эвлэрэлийн гэрээ, дотоодын болон гадаад улсын арбитрын шийдвэр, нотариатын мэдэгдэх хуудасны гүйцэтгэх ажиллагаа”, “Зөрчилдөөний менежмент болон хэлэлцээний ур чадвар”,  “Үл хөдлөх хөрөнгө болон биет бус хөрөнгө хайх, хураах болон худалдан борлуулах” зэрэг чухал сэдвийн хүрээнд хичээл заалгаж, зөвлөгөө авч байгаа юм. Сургалтад хамрагдсан шийдвэр гүйцэтгэгчид 2015 оноос сүүлийн таван жилд шийдвэрлэгдсэн шүүхийн шийдвэрүүд, агентлагын мэдээллийн сан, Монгол Улсын эрх зүйн орчин болон олон улсын туршлага зэргийг судалж, сонгосон гурван сэдвээр гарын авлага боловсруулах, 200 орчим шийдвэр гүйцэтгэгчид сургалт явуулах зэрэг үүргийг хүлээж байгаа аж. 

Г.Цолмон

Гансүхийн Цолмон Монгол хэлбичгийн дээд сургууль, 2003 он, сэтгүүлч Балдорж шагналын шилдэг 10, Хэвлэл мэдээллийн тэргүүн, "Ган үзэгтэн", "Өнөөдөр" сонины шилдэг бичлэгийн удаа дараагийн шагнал хүртсэн 2003 оноос өнөөг хүртэл Эрэн сурвалжлах албанд