БНСУ-Д ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

2016 оны 02 сарын 29

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам /ХЯ/, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам /ХЭХЯ/ хооронд байгуулсан “Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилчид илгээх тухай” Харилцан ойлголцлын санамж бичиг /ХОСБ/-ийн хүрээнд БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдээс Солонгос хэлний түвшин тогтоох 12 дахь удаагийн шалгалт дараах байдлаар явагдах болсныг мэдэгдье.

БНСУ-ын гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажиллах хүсэлтэй иргэд нь БНСУ-ын Хөдөлмөрийн Яамнаас томилсон БНСУ-ын ХНХА-аас зохион байгуулах СХТТШ-нд заавал тэнцсэн байх шаардлагатай. СХТТШалгалтанд тэнцсэн иргэд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны хүрээнд ажил хайгчаар бүртгүүлэх боломжтой.

Санаачлагч: БНСУ-ын Хөдөлмөрийн Яам

Зохион байгуулагч: БНСУ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

Хамтран ажиллах байгууллага: Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв, Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс,

 

 1. СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Бүртгэл явагдах хугацаа: 2016 оны 03 дугаар сарын 04, 07, 09, 10, 11-ний өдрүүдэд (5 өдөр)

Бүртгэх цаг: 08:30-12:30, 13:30-17:30 (ажлын цагаар)

Бүртгэх газар: Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсүүд (Байнгын оршин суугаа хаягийн дагуу харъяалагдах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэст өөрийн биеэр очиж бүртгүүлэх шаардлагатай)

 

 

 

Бүртгүүлэхэд шаардагдах бичиг баримт:

 • · Бүртгэлийн маягт (бүртгэл явагдах газраас зөвхөн бүртгэлийн хураамжаа төлсөн иргэдэд үнэгүй олгоно)

v Бүртгүүлэгчид бүртгэлийн дугаар бүхий бүртгэлийн маягт зөвхөн нэг удаа олгогдох ба буруу бичсэн тохиолдолд цайруулагч тууз ашиглан засвар хийж болно.

v Бүртгэлийн маягт дээр овог нэрийг англи хэл дээр зөв гаргацтай, дармал үсгээр бичих ба овог нэр, төрсөн огноо, бичиг баримтын дугаар зөрөхгүй байх шаардлагатай. Зөрсөн тохиолдолд БНСУ-ын хууль зүйн яам, Солонгосын Хүний нөөц, хөгжлийн алба нь БНСУ-д нэвтрүүлэхээс татгалздаг болохыг анхаарна уу.

 • · Гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

v Гадаад паспорт, гадаад паспортгүй бол иргэний үнэмлэхээр бүртгэнэ.

v Гадаад паспорт, Иргэний үнэмлэх хуулбар / хуулбар нь тод гаргацтай байх шаардлагатай /

 • · 3,5 х 4,5 см хэмжээтэй 2 хувь өнгөт цээж зураг (сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх)

v Фото зургийг фотошоп зэрэг тусгай программ ашиглан засвар хийж болохгүй, гадаад паспортны зурагнаас зөрүүгүй байвал зохино.

 • · Шалгалтын хураамж төлсөн баримт

v Шалгалтын хураамж: 24 доллар / зөвхөн доллараар тушаах /

v Шалгалтын хураамжийг Төрийн банкны 102100514449 тоот дансанд төлж, баримтыг бүртгүүлэхээр ирэхдээ заавал авч ирнэ. (Баримтын эх хувийг авчрах ба хуулбарыг хүлээж авахгүй болохыг анхаарна уу) Төлбөрийг зөвхөн шалгалтын бүртгэлийн хугацаанд буюу 2016 оны 03 дугаар сарын 04-11-ний өдрүүдэд төлөх ёстойг анхаарна уу.

v Хүлээн авагч байгууллага: Монгол улсын Хөдөлмөрийн яам, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв

v Хэрэв бүртгүүлэгч зайлшгүй шалтгаанаар бүртгүүлэхээс татгалзах, аль эсвэл төлбөрөө төлсөн хэдий ч бүртгэлд хамрагдаж чадаагүйгээ албан ёсоор шалгалтын бүртгэл явагдах хугацаанд буюу 2016 оны 03 дугаар сарын 04-11-ний өдрүүдэд мэдэгдсэн тохиолдолд шалгалтын хураамжийг буцаан авч болно. Төлбөрөө төлж бүртгэлд орж, нэрсийн жагсаалтанд орсны дараа төлбөрийн буцаалт хийгдэхгүй болно. (Жич: нөхөн бүртгэхгүй болно)

Бүртгүүлэгчид тавигдах шаардлага:

 • · Бүртгүүлэгч нь 18-39 настай байх (1976 оны 03-р сарын 05-аас 1998 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн хооронд төрсөн байх)
 • · Хорих ялтай эсвэл түүнээс илүү хүнд ялтай гэмт хэрэгт холбогдоогүй байх
 • · Солонгосоос албадан гаргах буюу тус улсыг орхин явах захирамж гаргуулж байгаагүй байх
 • · Монгол улсаас гарах эрхээ хязгаарлуулаагүй байх

 

2. СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт авах өдөр, хугацаа:

 • · Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгөх өдөр, цагийг бүртгүүлэгч тус бүрээр 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвийн зарлалын самбар, www.hudulmur.mn болон http://www.monkor.net вебсайтаар дамжуулан зарлан мэдээлнэ.
 • · Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвд байрлах Компьютерт суурилсан тестийн өрөөнд онлайнаар авна.
 • · Шалгалтыг Улаанбаатар хотод 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-аас эхлэн зохион байгуулна.
 • · Бүх шалгуулагч заасан хугацаанд заасан шалгалтын газар, өрөөнд бэлэн байх ёстой. (1-р ээлж 09:20, 2-р ээлж 12:20 цагт, 3-р ээлж 14:50 цагт)

Шалгалтанд ороход шаардагдах баримт бичиг, зүйлс:

Шалгалтыг компьютерт суурилсан өрөөнд онлайн тестээр авна.

 • · Гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэх

v Шалгуулагчийн гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэх нь бүртгүүлэх үедээ хуулбарыг нь өгсөн гадаад паспорт буюу иргэний үнэмлэхтэй адил байх ёстой

 • · Бүртгэсэн газраас олгосон шалгалтын тасалбар /Бүртгэлийн шар хуудас/
 • · Гадаад паспорт эсвэл иргэний үнэмлэхээ авчраагүй бүртгүүлэгчийг шалгалтанд оруулахгүй.

Шалгалтын бүтэц:

 

Асуултын бүтэц

Асуултын тоо

Нийт оноо

Хугацаа

Сонсох

25

100

40 мин

унших

25

100

30 мин

Нийт

50

200

70 мин

 

 • · Сонсох болон унших шалгалтын хооронд завсарлага байхгүй, шууд үргэлжлэн явагдана.

Шалгалт авах, дүнг зарлах:

 • · Шалгалт авах, шалгалтын дүнг гаргах ажлыг солонгосын талаас томилогдсон шалгалтын комисс гүйцэтгэнэ. 80-аас дээш оноо авсан шалгуулагчдаас хамгийн өндөр онооны дүнгээр нь байр эзлүүлэн жагсааж шалгуулагчийг тэнцүүлнэ. Дээд оноо 200 байна. /Монгол улсад зохион байгуулах СХТТШ-наас сонгон шалгаруулж авах хүний тоог аж үйлдвэрийн салбарт 1100 гэж тогтоосон
 • · Шалгалтын дүнг Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвийн зарлалын самбар болон www.hudulmur.mn вебсайт, БНСУ-ын хөдөлмөр эрхлэх тогтолцооны http://epstopik.hrdkorea.or.kr, Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын албан ёсны сайт болох http://www.eps.go.kr, Монгол улс дахь БНСУ-ын Хүний нөөц, хөгжлийн албаны төлөөлөгчийн газрын http://www.monkor.net зэрэг вебсайтуудаар дамжуулан зарлан мэдээлнэ.
 • · Шалгалтанд тэнцэгсдийн шалгалтын онооны хүчинтэй хугацаа шалгалтын дүнг зарласанаас хойш 2 жил хүчинтэй байна.
 • · Шалгалтын өдөр шалгуулагч гар утас, хуурцагт тоглуулагч, PDA8, MP3 тоглуулагч, электрон толь болон бусад шалгалтыг хуурамчаар өгөхөд ашиглаж болзошгүй электрон хэрэгсэл авч орохыг хатуу хориглоно.
 • · Дээр дурьдсан эд зүйлсийг авч орсон болон шалгалтыг өгөх явцдаа шударга бусаар хариултыг бөглөхийг оролдох, хууран мэхлэх оролдлого хийх тохиолдолд тухайн шалгалтыг хүчингүйд тооцон дахин шалгалт өгөх эрхийг 2 жилээр хязгаарлах арга хэмжээ авна.
 • · Хүний паспорт ашиглан шалгалтанд орох, хуурамч бичиг баримт ашиглахыг хатуу хориглоно.
 • · Шалгалт өгөх иргэд нэрсийн жагсаалтаас шалгалт өгөх хувиараа харж тогтсон цаг хугацаандаа шалгалтанд хоцрохгүй ирэх ёстой. Иргэн өөрийн хариуцлагаас болж хоцорсон тохиолдолд шалгалтанд оруулахгүй болно.
 1. АНХААРАХ ЗҮЙЛС

 

4. БУСАД ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЭЛ

 • · БНСУ-ын Хөдөлмөрийн Яам Монгол улсын Хөдөлмөрийн Яам хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд ХЭҮСМҮТ нь ажиллах хүч гаргах албан ёсны эрхтэй болно.
 • · СХТТШ өгсний дараа ХЭҮСМҮТ-өөс солонгосын хөдөлмөрийн биржид байршуулсан ажил хайгчийг солонгосын ажил олгогч ажилд авах зөвшөөрөл хүснэ.
 • · БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар байршсан эмэгтэйчүүдэд ирж буй ажлын санал харьцангуй цөөн байгааг анхаарна уу.
 • · Аж ахуй нэгж байгууллага болон сургалтын байгууллагууд, хувь хүн "Шалгалтанд бүртгүүлж өгнө, солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд оруулж тэнцүүлж өгнө" гэсэн хууран мэхлэх, хууль бус үйлдэл гаргасан тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага тооцно. Үүнтэй холбоотой асуудалд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв нь хариуцлага хүлээхгүй болно.
 • · Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцэх нь БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх тогтолцооны дагуу ажил хайгчаар бүртгүүлэх баталгаа бөгөөд, харин Солонгост ажиллах баталгаа болохгүй.
  • · СХТТШ-ын хураамж 24 ам.доллар (зөвхөн доллараар тушаах) байх бөгөөд энэ БНСУ-ын Хүний нөөц, хөгжлийн албанаас албан ёсоор зарласан шалгалтын хураамж болно. Харин ямарваа нэгэн хувь хүн буюу ямар нэг байгууллагын ажилд зуучлана гэсэн зарлалаар хууртагдан хохирохгүй байхыг анхааруулья.
  • · Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэдийн дараагийн шалгуур нь эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ байдаг. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцсэн ч эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй /Элэгний В,С вирус, БЗХӨ, сүрьеэ/ бол таны нэр БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид байршихгүйгээс гадна шалгалтын болон эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний хураамж буцаан олгогдохгүй болно.
  • · БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид нэрээ байршуулснаар БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах баталгаа болохгүй бөгөөд зөвхөн солонгосын ажил олгогч таныг сонгосон тохиолдолд хөдөлмөрлөх эрх үүснэ.
  • · БНСУ-ын ажил олгогчийн сонгосон ажил хайгчид хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлтэй виз олгох зөвшөөрлийг БНСУ-ын Хууль зүйн яам, ЭСЯ олгодог бөгөөд хэрэв сонгогдсон ажил хайгч урьд нь БНСУ-д хууль дүрэм зөрчиж байсан, торгууль төлбөр төлөлгүй орхисон, БНСУ-ын ЭСЯ-нд виз мэдүүлээд татгалзсан хариу авч байсан тохиолдолд визний зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж тухайн ажил хайгчийн нэрийг биржээс хасаж байгаа тул бүртгүүлэгч иргэн дээрх зөрчлүүд байгаа бол СХТТШ-ын бүртгэлд бүртгүүлж цаг, мөнгөө үрэхгүй байхыг анхааруулж байна.
  • · Шалгалтын хуваарь, шалгалт өгөх цагаа иргэн өөрөө мэдээллийн хэрэгсэлд тавьсан хуваариас харж хариуцлагатайгаар шалгалтанд орно. Шалгалтаас хоцрох, таслах тохиолдолд нөхөн шалгалтанд орох, шалгалтын хураамж буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: ХЭҮСМҮТ-ийн цахим хуудам
www.hudulmur.mn БНСУ-н Хүний нөөц, хөгжлийн албаны Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын 11310949 утас болон www.monkor.net цахим хуудаснаас авч болно. Манай хаяг: Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төв. утас: 7712-1285

 

БНСУ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБА

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМНЫ ХАРЪЯА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ СУДАЛГАА,МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

АНХААРУУЛГА:
Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчийг хүндлэн соёлтой оролцоно уу! Зочдын сэтгэгдэлд Mongolnews.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
СЭТГЭГДЛҮҮД
192.82.73.2 sain bnuu 2020on gereeger bvrtgexvvoiriin xugatsaand geregeer xezee bvrtgex be todorxoi medeelel ymar saitaas awdag be
202.21.106.117 herwee enehvv medeelliin talaar hodomdoj medeed bvrtgvvlj chadaagvi bol dahin bvrtgvvlj bolhuu
66.181.161.110 YJ BVRTGVVLEH WE TUSLLAARAI
103.26.194.142 Yaj burtguuleh be onlinaar
66.181.161.30 tsahimaar yaj burtguuleh ve
66.181.161.30 Ur chadwarin shalgalt n hezee we
 • 2019 оны 06 сарын 09
66.181.161.30 Таны хариулт ...hi sain baina uu ur chadwariin shalgalt n hden sariin hedend boloh wee medeelel haanas awah we
 • 2019 оны 06 сарын 09
66.181.161.30 Таны хариулт ...yaj noimor awh we
 • 2019 оны 03 сарын 11
66.181.161.30 zaavar ugch ee
 • 2019 оны 03 сарын 11
66.181.178.231 ene shalgalt chin shal hudlaa yabagdag shee dee 1hvn tentsvvlj ogod 2100000 abdag wnd ajildag hvmvvsn
27.123.212.142 Sain bnuu 5,2nd shalgalt ogoh bsnaa anduurad harjij hvneer haruultsn ymaa tgsn buruu heltsn bn daraagin hvmvvstei hamt shalgalt ogjij blohuu.
202.70.46.235 бас л нэг олигарх нь баяжиж ажиллах хүсэлтэй иргэдийг холгох арга байна
202.9.41.119 helnii shalgalt n hed sariin hedn ym bol
59.153.87.53 мөнгөө тушаацсан мөртлөө бүртгүүлж чадсангүй мөнгөө хаан хандаж буцааж авах вээ хүмүүсээ
202.9.42.4 Ene bol tsever luivar bna bvv bvrtgvvl yadarsan ediin zasagaa ulmal doroituulna shvvdee
150.129.143.186 5000-7000 мянган хүн бүртгэдэг 5000x24$=120000$ эндээс хэдэн хүн солонгос явж байна хяналт тавих хэрэгтэй 120000$ одоогийн ханшаар 250 орчим сая төгрөг шалгалтанд тэнцээгүй эрүүл мэндээр тэнцэхгүй сонголт ирээгүй шалтгаанаар ихэнх нь явж чадахгүй,зүгээр мөнгө угаагчид ажиллаад байх шиг байна
150.129.143.186 Хүний тоо хязгаарлахгүй бүртгүүлэх хүсэлтэй хүн болгоныг бүртгэнэ 1хүнээс 24$ тэгээд шалгалт авна шалгалтанд ихэнх нь тэнцэхгүй тэнцсэн хүмүүсээс нь эрүүл мэндээрээ тэнцэхгүй хүн байгаа эрүүл мэндээрээ тэнцээд сонголт нь ирэхгүй хүн бас байгаа монгол хүн бүхэн солонгос хэлтэй байдаг юм уу өөрсдөө сургалт явуулаад хэлээ заачих заасан хэмжээндээ шалгалтаа авчих хуучин тийм л байсан шүү дээ зүгээр мөнгө хийсэн дуракууд
27.123.214.116 38tai hun songogdoh bolomj bga bolomu
27.123.214.116 Таны хариулт ...tsahimaar yaj burtguuleh yum be
 • 2019 оны 03 сарын 11
27.123.214.116 Таны хариулт ...sain baina uu2018ond gereegeer ajillah hvseltei hvmvvsiig hezee bvrtgeh be
 • 2018 оны 01 сарын 03
27.123.214.116 38 hvn za daa bolomjgvi shvv
 • 2016 оны 03 сарын 09
202.9.41.86 Сайн байна уу2016 онд гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй хүмүүсийг хэзээ бүртгэх вэ
202.9.41.86 Таны хариулт ...sain bnaaa uu hezee bvrtgvvleh bolomjtoi we gantshan 3sard l bvrtgej awdag ymu
 • 2017 оны 09 сарын 29
202.9.41.86 Sain b.na uu urid ni gereend b.j b.gaad haralsan hun burtguulj bolhuu
 • 2016 оны 03 сарын 04
202.9.41.86 одоо бүртгэнэ гээд байгаан биш үү
 • 2016 оны 03 сарын 02
203.194.114.73 haraar bsn albadan gargagdaagui uuruu irsn hun burtguulj bolhuu
202.179.27.12 solongoc helnii surgalt n ahnan shatni medeghuuntei bolgoj boldoggui yum u bosoo onoo undur yum aa
112.72.11.117 Burtgel hezee yvagdahuu
122.201.24.245 Urdan haraar b.san hun burtguulj bolhuu
27.123.214.92 Shalgalt awsan bolood 24 dollar awchihdag jinhen luiwarchid yum bishu
103.229.120.237 enend burtguuleed hereggui mongolchuudaa shalgalt n denduu hund yum bn le bi 2012ond yavj jil 6n sar solongosd ajillasan ter ueiin shalgaltiig bodvol mash hundm ungursun jil bi shalgalt ugsun 35 hun shalgalt ugsunuus 2 xon hun tentssen ter 2n solongosd oyutan bsan humuus bn lee yadarsan bidnii zovlongoor biznes hiij bn lee anh ehlej ugch bga hun tentsene gej gonjiin jo yum bn lee ugaasaa tsaanaasaa bodlogotoi shalgaltiig n hundruulsen bn lee. bas neg zuil helehed shalgaltand tentseed ner n bairshaad dood tal n 1-2 jil huleej bgaa humuuz zunduu bn lee shuu
103.229.120.237 hi sain bna u ehner nuhur 2gerleltiin batlaatai bvrtgvvlj boloh boluu
 • 2016 оны 03 сарын 01
103.229.120.237 Fgh
 • 2016 оны 03 сарын 01
103.229.120.237 Tiim shu shal hudlaa huraamj gj huraagadl heden togrog olood idchihdeg nohduud bga shu bolioro oosh
 • 2016 оны 03 сарын 01
27.123.214.81 Nohorteigee ger bvleere ywj boloh ym bolwuu
203.91.117.4 bolomjiin bnaa
27.123.214.119 k
27.123.214.119 v
27.123.214.119 v
27.123.214.119 v
27.123.214.119 sn baitsgaanuu bi 2udaa horih yl edelsen burtguulj boloh bol uu medeelel ugch tuslaacch
27.123.214.119 bolohgui ym bna oo xoo”
 • 2016 оны 02 сарын 29
27.123.214.119 bi 2 udaa horih yl edelj bsan gehdee hil garh er neelttei burtguulj boloh bolvuu
27.123.214.119 bi 2 udaa horih yl edelj bsan gehdee hil garh er neelttei burtguulj boloh bolvuu
43.242.243.169 urdan yawj baigaaggvi hvn yawj boloh bolwuu
103.10.21.38 Эмэгтэй хүн хэр их явах уу би 3 удаа бүртгүүлээд шалгалт,эрүүл мэндээс тэнцсэн ч яваагүй эмэгтэй хүн цөөхөн явдаг юм биш үү
103.10.21.38 ugasa 10 emegt hun bla gexed 1 ymu 2 ni l ywdiin
 • 2016 оны 03 сарын 01
103.10.21.38 Сайн бна уу БНСУ-д хараар байж байгаад өөрийнхөө хүслээр ирээд 6 жил болж байгаа хүн бүртгүүлж болох уу (ямар нэгэн хэрэгт холбогдоогүй, албадан гараагүй)
27.123.214.81 жилд хэдэн удаа бүртгэл нь явагддаг вэ?
150.129.142.216 Hodoo oron nutgiin haryatai hvb hotd bvrtgvvlj bolhuu boluul haan yaj we
150.129.142.216 boldguin bilee.ternii orond hodoonoo burtguulbel arai amar bdiish de
 • 2016 оны 03 сарын 02
202.179.31.13 cool
202.179.31.13 cool
202.179.26.171 hudlaa mungunii ajil shalgaltaa aimar hund awna tentseh hun barag bhgui de hairan 24$
202.70.46.211 Helnii surgalt gej ymuuldgu helgvi hvn yahu
103.57.92.229 Нилээн хэдэн жилийн umnu виз мэдvvлээд татгалзсан хариу авч бсан хvн яах бол
103.57.94.224 hariulj ogooch
103.57.94.224 ene shalgaltand orhiin tuld omnon zaawal bvrgvvlsen bh shaardlagatai yu
103.10.22.20 Hodoo oron nutgiih hotod bvrtgvvlj bolhgvi yu
121.65.83.131 Sod irch yadag bainaa mung oilgson org shv dee mglchuudaa shalgaltan hezuu awah yum bn daa tsardalaa urwee umin 2013 2014 ulsuud bgaa shv dee yawagvl 5000 hvnii nerin bairshtsan bgaa shv dee
121.65.83.131 Sod irch yadag bainaa mung oilgson org shv dee mglchuudaa shalgaltan hezuu awah yum bn daa tsardalaa urwee umin 2013 2014 ulsuud bgaa shv dee yawagvl 5000 hvnii nerin bairshtsan bgaa shv dee
117.111.3.233 Hi urid ni haraar baij bgad uurii garsan bval bvrtgvvlj bolhuu? Bas ar gerees ni haraar baidag bol bolhuu?
117.111.3.233 Urid ni harlj bgad uuriin sanlaar garsan hvn orj blhuu?Teged ar gerees ni solongosd haraar bdag bol bolhuu?
202.9.41.66 haana bvrtgej bgaan yaj bvrtgej bgaan dawtan ni yum boluu anhan shat ni yum bolwuu
202.9.41.66 5sarin30ind shalgalttai gesima 30 ind shalgaltaa awhin bolwu
 • 2018 оны 05 сарын 30
202.9.41.66 Таны хариулт ...ter gazraas n hariult ogt ugduggui yum bishu humus ih l yum asutsan bhin ugn
 • 2016 оны 03 сарын 06
202.9.41.66 Таны хариулт ...ooroor yaj garhuu hel medehgui hun
 • 2016 оны 03 сарын 01
202.9.41.66 Hodoo oron nutgiinhan hot bvtgvvlj bolh bolwu
 • 2016 оны 02 сарын 29
202.9.41.66 mongol ulsad bj yagad mongol tugruguur tootsoo mootsoogoo hiidegguin tsaanaa uul ni huuli tsaaztai l bdgiinsan
 • 2016 оны 02 сарын 29
202.9.41.66 Таны хариулт ...harlaj baisan bol bolhguiee
 • 2016 оны 02 сарын 29
202.9.41.66 Anhan shat
 • 2016 оны 02 сарын 29
202.179.11.94 Сайн байнуу? Асуух юм бн урд нь харлаж бсан Харийн хугцаа дууссан дахиж бvртгvvлж болохуу
150.129.142.252 huduu oron nutgiinhan zaal nutagtaa bvrtgvleh ystoi yu
150.129.142.252 Таны хариулт ..2018 oni bvrtgel xeze exlex we
 • 2018 оны 01 сарын 20
150.129.142.252 Таны хариулт ...sn bn uu 24 dolloriig butsan olgon gesenchin odo hurtel orogil bhin sar bolloo orgodol ogod
 • 2016 оны 04 сарын 10
150.129.142.252 Haraar bj bgaad barigdaj irsen hvmvvs demii yum bndaa
 • 2016 оны 03 сарын 09
150.129.142.252 Таны хариулт ...bitgii burtguulee mgl chuudaa hairan mongo naaduul chin mongo ugaaj bna
 • 2016 оны 03 сарын 07
150.129.142.252 Таны хариулт ...bi urd n solongos gereegeer yvj baisan ter ued heltei hun hezee yvj baisiin bugd ochood l surj baisan mgl chuudaa bitgii burtguul mongo ugaaj bgaan
 • 2016 оны 03 сарын 07
150.129.142.252 Таны хариулт ...ymarch hel medehgui humus n tgd yahiin medrel medrel yum yrihimaa iim uls yaaj ch hugjhuvdee chaavaaas
 • 2016 оны 03 сарын 06
150.129.142.252 Таны хариулт ...ern l mungu ugaah sxn argatai humus yumaa arai denduu yum
 • 2016 оны 03 сарын 06
150.129.142.252 Таны хариулт ...deer delgerengui bichsen bn shdee sain unsh.jild ug ni 2 yvdag yum.urid ni bsan humuusiig 5 sar gargaad burthej bsan
 • 2016 оны 03 сарын 04
150.129.142.252 Таны хариулт ...hel mdehgui hun yaj yawahuu
 • 2016 оны 03 сарын 01
150.129.142.252 Zaaval hotod ochij burtguuleh estoi yu
 • 2016 оны 02 сарын 29
150.129.142.252 Snu Solongos helnii surgalt suuhkvi shuud shalgalt ogdog ym u
 • 2016 оны 02 сарын 29
150.129.142.252 Таны хариулт ..Сайн бнауу өмнө хараар байж байгаад өөрийнхөө хүслээр ирээд 6 жил болж байгаа хүн бүртгүүлж болох уу
 • 2016 оны 02 сарын 29
150.129.142.252 жилд хэдэн удаа бүртгэл нь явагддаг вэ?
 • 2016 оны 02 сарын 29
150.129.142.252 Таnы хариулт ...
 • 2016 оны 02 сарын 29
150.129.142.252 zunii bvtgel.r bvtgvvlsen 24 dollor tushaasan harin shalgalt ugch amijaagvi shuud shalgaltand orj boloh u hariu
 • 2016 оны 02 сарын 29