Газар өмчлөх иргэдийн дунд сонгон шалгаруулалт явуулна

2014 оны 10 сарын 24

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, нийслэл дэх газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол гарсан билээ.

Уг захирамжийн дагуу Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Налайх Багануур, Багахангай дүүргүүдэд харъяалагдах нийт 15309 га газар бүхий 52 байршилд иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар шинээр өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
Эхний ээлжинд Хан-Уул дүүргийн 12, 13 дугаар хороонд байрлах Эрдэнэтолгой, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны Соёондын ам, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Хожуулын ам, Багануур дүүргийн 4 дүгээр хороо Тариан булагийн 1-р хэсэг, Баганхангай дүүргийн 2 дугаар хороо Бор-Үзүүр зэрэг 5 байршилд 2014 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 2014 оны 08 дугаар сарын 15-нд газар өмчлөлийн цахим системийг ашиглан нийт 1524 га газарт 14954 нийслэлд бүртгэлтэй иргэндэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөх эрхийн нэгж талбарын байршлыг сонгох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулсан.
Цахим системээр сонгогдож газар өмчлөх эрхтэй болсон 3780 иргэн монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу харъяа дүүргийн өмч газрын харилцааны албанд албан ёсоор өргөдөлөө өгөөгүй болон тухайн байршилд өмчлөх эрхээсээ татгалзсан  тул дээрх 5 байршилд бүртгүүлсэн боловч сонгогдоогүй иргэдийн дунд 2014 оны 10 сарын 24-ны 14:00 цагт нөхөн сонгон шалгаруулалтыг явуулна гэж Нийлэлийн Өмчийн харилцааны газраас мэдээллээ.

Байршил

хүсэлтээ баталгаажуулаaгүй / иргэд/

Нийт тоо

19 Эрдэнэ толгой ХУД

194

869

50 Бор үзүүр БХД

500

1483

6 Хожуулын ам БЗД

157

909

48 Тариан булаг БНД

2156

7504

30 Соёондын ам СХД

773

4189

Бүгд

3780

14954