Нэгээс ихийг мэднэ

2015 оны 11 сарын 06

-Ýíýòõýãèéí “ÀñòðîÑàò” õèé­ìýë äàãóóë àíõ óäàà “PKS 2155-304” õýìýýõ îãòîðãóéí õàð í¿õíèé çóðàã àâ÷ýý.

-Õÿòàä, Àìåðèêèéí õàìòàðñàí áàãèéí ýðäýìòýä ãóðâàí äîëîî õîíîãèéí õóãàöààíä ýëýãíèé Ñ âèðóñèéã “íàìíàõ” ýì á¿òýýæ, òóðøèæ áàéãàà àæ.

-ªã뺺 áîñîæ ÷àäàõã¿é ñóëüäàõ, òîëãîé ýðãýõ, àì õàòàõ øèíæ èëýðâýë öóñàí äàõü äàâñíû õýìæýý èõýññýíòýé õîëáîîòîé ãýæ áðèòàíè ýì÷ íàð ìýäýýëýýä “Äàâñíû èë¿¿äëýýñ áîëæ õ¿í ÿã ë àðõèíä øàðòñàí ìýò áîëäîã” ãýæýý.

-Ïèööàã çàõèàëàã÷èä õ¿ðãýõ çàìäàà ë õèéõ áîëîìæòîé àâòî ìàøèíûã “Chevrolet” ñàíàë áîëãîæ áóé áºãººä îäîîãèéí áàéäëààð òîìîîõîí õîòóóäàä òóðøèæ áàéãàà ãýíý.

-Áóðóó õîîëëîõ, ìºí ÷àíàðã¿é õîîë õ¿íñ õýðýãëýõ íü ¿ðã¿éäýëä õ¿ðãýõ íýã øàëòãààí áîëîõ ìàãàäëàë ºíäºð ãýæ îëîí óëñûí ýðäýìòäèéí áàãèéíõàí ìýäýýëýâ.

АНХААРУУЛГА:
Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчийг хүндлэн соёлтой оролцоно уу! Зочдын сэтгэгдэлд Mongolnews.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
СЭТГЭГДЛҮҮД

Ж.Эрдэнэцэцэг

Жамсранжав Эрдэнэцэцэг Орос хэлний дээд сургууль, Хэвлэлийн хүрээлэн дээд курс төгссөн. Шагнал: Ган үзэг, Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан 2007 оноос "Өнөөдөр" сонины ЧЦТМА-ны сэтгүүлч, өдгөө даргаар, "Ням гариг" сонины эрхлэгчээр ажиллаж байна.