Сийвэнгээс шинэ вирус илрүүлжээ

2015 оны 09 сарын 25

Хүний цусны  сийвэнгээр дамжин тархдаг шинэ төрлийн вирус илрүүлсэн талаараа европ эмч нарын баг мэдээлэв. Доноруудын цусанд хийсэн шилжилгээгээр “баригдсан” вирусийг HHpgV-1 хэмээн нэрлэсэн бөгөөд ямар нэгэн халдвар, хөнөөлгүй гэдэг нь ч тогтоогдсон аж. Гэхдээ HHpgV-1-ийн молекулын бүтэц гепатит үүсгэгч вирусийнхтэй нэлээд төстэй байгаа нь нарийн судалгаа хийх гарцаагүй шаардалгатай байгаа гэнэ.

Ж.Эрдэнэцэцэг

Жамсранжав Эрдэнэцэцэг Орос хэлний дээд сургууль, Хэвлэлийн хүрээлэн дээд курс төгссөн. Шагнал: Ган үзэг, Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан 2007 оноос "Өнөөдөр" сонины ЧЦТМА-ны сэтгүүлч, өдгөө даргаар, "Ням гариг" сонины эрхлэгчээр ажиллаж байна.