Эрчим хүчний хэмнэлтийг хэлэлцэв

2015 оны 04 сарын 15

 

“Дарханы ДЦС” ТӨХК-ийн 50 жилийн ойг угтаж “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг, дэвшилтэт технологи-2015” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал боллоо. ЭХЯ, Дарханы ДЦС ТӨХК, ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулиас хамтран зохион байгуулсан энэ хуралд 80 гаруй эрдэмтэн, багш, инженер, техникийн ажилтан оролцож, 63 илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв. 
Ирүүлсэн бүх илтгэлээр “Эрчим хүчний хэмнэлт,үр ашиг, дэвшилтэт технологи-2015” нэртэй эмхэтгэлийн номыг “Дарханы ДЦС” ТӨХК эрхлэн хэвлүүлсэн байна. Илтгэлүүдийн эмхэтгэл нь онолын болон практикийн ач холбогдолтой судалгааны үнэ цэнэтэй баримт, дүгнэлтүүдийг агуулсан тул эрчим хүчний салбарын инженер техникийн ажилтнууд, судлаачдад гарын авлага болох юм. Хурал зохион байгуулагчдын зүгээс ажлын хэсэг байгуулж илтгэл хэлэлцүүлгийн үед гарсан гол оновчтой санал санаачлагуудыг нэгтгэн зөвлөмж гаргах шийдвэр гаргав.

Э.Эрдэнэцэцэг

Овог нэр: Эрдэнэцогтын Эрдэнэцэцэг Төгссөн сургууль, он, мэргэжил: Кино урлагийн дээд сургууль. 2012 он. Сэтгүүлч Шагнал: 2013 оны "Өнөөдөр" сонины тусгай бичлэгийн шагнал, "Балдорж" сангийн сарын шилдэг бичлэгийн шагнал 2012 оноос "Өнөөдөр" сонины Нийгэм, шуурхай мэдээллийн алба