Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр барих барилга байгууламж, автозамын зураг төслийг баталлаа

2015 оны 01 сарын 06

Нийслэлийн Засаг даргын санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа “Зураг төсөв боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай” А/1073 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013-2015 онд он дамжнуулан барих барилга байгууламж, авто замын зураг төсөв, ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хөрөнгөнөөс хэрэгжүүлэх Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил, Баянзүрх дүүргийн XIX хороонд тавих 3.0 км авто замын зураг төсөл, Баянзүрх дүүргийн XXIV хороонд барих 2.8 км авто замын зураг төсөл,  тус дүүргийн IX хороонд барих 2.5 км авто замын зураг төсөл, Хан-Уул дүүргийн XV хорооны нутаг дэвсгэрт UB town, Wizard town орчмоор татах бохир усны гол шугамын зураг төслийг баталлаа.
Энэхүү хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст, инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт, авто замын зураг төсөлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Авто замын газарт, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Өмчийн харилцааны газарт тус тус даалгалаа.

ШИНЭЭР БАРИГДАХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, АВТО ЗАМЫН
ЗУРАГ ТӨСӨВ,ТЭЗҮ, ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХӨРӨНГӨНӨӨС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал Хугацаа
 
Төсөвт өртөг                   /сая төг/
 
1
Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил  
2013-2015
 
180,0
 
2 Автозамын зураг төсөл 3,0 км /БЗД, 19 дүгээр хороо/
 
2013-2015 60,0
3 Авто замын зураг төсөл 2,8 км /БЗД, 24 дүгээр хороо/
 
2013-2015 56,0
4 Авто замын зураг төсөл 2,5 км /БЗД, 9 дүгээр хороо/
 
2013-2015 50,0
5 Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт UB town, Wizard town орчмын бохир усны гол шугамын зураг төсөл
 
2013-2015 40,0
  ДҮН   386,0

Х.Болормаа

Овог нэр: Х.Болормаа Төгссөн сургууль: ХУИС 2003 онд сэтгүүлч Шагнал: "Ган үзэг", Балдорж шагналын дэд байр 2004 оноос "Өнөөдөр" сонинд сурвалжлагч, тоймч, албаны дарга, хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга