АНУ-ын Сенатч Маккейн урилгаас татгалзав

2015 оны 09 сарын 15

Америкийн Сенатын гишүүн Жон Мак­­кейн Украины Луганскийн БНУ-д бо­­­лох сонгуулийн үеэр ажиглагчаар ажил­­­­лах урилгаас татгалзав. Тэрбээр Лу­­­­­ганс­­кийн БНУ ардчилсан сонгууль явуу­­­­­­лах эрмэлзэлтэй байгаа бол зэвсгээ хаяж эрх чөлөөтэй, нэгдмэл Украинд бо­лох сонгуулийн дараагийн үе шатанд нь бэлт­гэх ёстой гэж хэлсэн байна. Тэ­гэх­дээ Маккейн Луганскийн БНУ-ын урил­гыг яагаад хүлээж авахгүй байгаа нь то­дорхойгүй байгаа аж.